Bases del Certamen

1 - Els Premis Climent Mur són distincions que s'atorguen a persones que, en la seva convivència amb el veïnat, demostren tenir valors humans com ara: senzillesa, simpatia, esperit de servei i d'acolliment, de solidaritat i de bon humor.

 

2 - Els candidats als Premis Climent Mur seran proposats per alguna entitat, associació, grup o comunitats de veïns.

 

3 - Per a la presentació de candidats caldrà lliurar a l'entitat organitzadora la fitxa corresponent formalitzada amb les dades que se sol·liciten, ampliada amb un breu currículum d'una extensió màxima de dos folis i amb un mínim de quatre fotografies de bona qualitat.

 

4 - El termini de presentació d'aquestes propostes serà l'indicat a les bases del certàmen.