Guardonats Premis CLIMENT MUR

Tretzena edició: 10 de novembre de 2013 al Teatre Josep M. de Sagarra.
Presidí la Il·lma. regidora de Cultura de l'Ajuntament de Santa Coloma, Sra. Maria Petra Jiménez González i el President de l’Àrea Cultural Oriol, Sr. Josep Lluís Socías.


L'acte de lliurament dels Premis va cloure amb l’ espectacle de l’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí, que va interpretar diferents balls tradicionals catalans i d'arreu.

Dotzena edició:10 de novembre de 2011 al Teatre Josep M. de Sagarra.
Presidí l'Hble. Sr. Josep Lluís Claries, conseller de Benestar Social i Família, la Il·lma. Sra. Núria Parlon, Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i el President de l’Àrea Cultural Oriol, Sr. Josep Lluís Socías.

L'acte de lliurament dels Premis va cloure amb l’ espectacle “Almas gemelas”, a càrrec de la companyia de Laura Morales.

Onzena edició: 10 de novembre del 2009, a l'Auditori Municipal de Música Can Roig i Torres.

Presidí la Il·lma. Sra.  Montserrat Olivés, tinent d’alcalde i Ponent de Cultura de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l'II·lm. Sr. Joan Carles Mas, tinent d’alcalde de l'Ajuntament de Santa COloma de Gramenet i el President de l’Àrea Cultural Oriol. Sr. Josep Lluís Socías.

Concert de piano a càrrec de Yoko Suzuki.

Desena edició: 10 novembre 2007, a l'Auditori Municipal de Música Can Roig i Torres.

Presidí la Il·lma. Sra. Montserrat Olivés, tinent d'alcalde i regidora de cultura de l'Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet i pel Sr. Josep Lluís Socías, president de l’Àrea Cultural Oriol.

Concert a càrrec del Grupo Mambré (Montserrat Español, Mónica Contreras, Inés Guardia, Rafael Zamora).

Novena edició: 10 de novembre de 2005 al Teatre Josep M. de Sagarra.

 

Presidí l’Il·lm. Sr. Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramenet i pel Sr. Josep Lluís Socías, president de l’Àrea Cultural Oriol.

 

Concert a càrrec de la Cobla Marinada, dirigida per Jordi Molina.

Vuitena edició: 11 de novembre de 2003 al Teatre Josep M. de Sagarra.

Presidí l’Il·lm. Sr. Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramenet el Sr. Josep Lluís Socías, president de l’Àrea Cultural Oriol.

Concert a càrrec del grup Mambré (Montserrat Español, Mónica Contreras, Inés Guardia, Rafael Zamora).

Setena edició: 10 de novembre 2001 al Teatre Josep M. de Sagarra.

Presidí l’Hble. Sra. Irene Rigau, consellera de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, acompanyada pel Sr. Josep Lluís Cleries, director general d’Acció Cívica.

Concert de piano i veu a càrrec de Montserrat Español, soprano i Natàlia Plá, piano.

Sisena edició: 10 novembre 1999 al Teatre Josep M. de Sagarra.

Presidí la Il·lma. Sra. Manuela de Madre, alcaldessa de la ciutat i Josep Lluís Socías, president de l’Àrea Cultural Oriol.

Es va otorgar un premi especial a la Carta de la Pau dirigida a la ONU.

Concert a dos pianos a càrrec de Ludovica Mosca i Manel Camp. Programa “Contrast”.

Cinquena edició: 10 novembre 1997 a la parròquia de Sant Josep Oriol.

Presidí l’Hble. Sr. Antoni Comas, Conseller de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, Il·lma. Sra. Manuela de Madre, alcaldessa de Sta. Coloma de Gramanet.; Sr. Antoni Foguer i Moya, Tinent d‘Alcalde i Ponent de Cultura; Mn. Josep Lluís Fernández i Padró, Rector de la parròquia de St. Josep Oriol.

Concert de música i balls tradicionals de la Índia a càrrec del grup “Tapam”.

Quatrena edició: 10 novembre 1995 a la Parròquia de Sant Josep Oriol.

Presidí l’Hble. Sr. Joan Guitart i Agell, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Antoni Fogué i Moya, Tinent d’Alcalde i Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sta. Coloma.

Concert de piano i guitarra a càrrec de Jaume Torrent, guitarra i Ludovica Mosca, piano, entre d’altres peces el Concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo.

Tercera edició: 10 novembre 1993 a la parròquia de Sant Josep Oriol.

Presidí la Il·lma. Sra. Manuela de Madre, alcaldessa de la ciutat; Excm. Sr. Manuel Royes, President de la Diputació de Barcelona; Sr. Josep Camp, director general d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya.

Concert de jazz al piano a càrrec de Tete Montoliú.

Segona edició: 8 de novembre de 1991 a la parròquia de Sant Josep Oriol.

Presidí la Sra. Marta Ferrusola; Il·lma. Manuela de Madre, alcaldessa Sta. Coloma; Sr. Francesc Xavier Marimón, director general d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya  i el Sr. Carles Viñas, primer Tinent d’Alcalde Ajuntament Sta. Coloma.

Concert a dos pianos a càrrec de Ludovica Mosca i Manel Camp. Programa “Contrast”.

Primera edició: 10 novembre 1989 a la parròquia de Sant Josep Oriol.

Presidí l’Il·lm. Sr. Lluís Hernández, alcalde de Santa Coloma de Gramenet i el Sr. Josep Lluís Socías, president de l'Àrea Cultural Oriol .

Concert de piano a càrrec de Hisako Hiseki.

Please reload