Video-Fórum...

S'organitza amb la finalitat d'educar i potenciar l'esperit d'opinió i de crítica de l'espectador davant el cinema. Un comentarista presenta la pel·lícula, la situa en el seu context històric i comenta la fitxa técnica.

 

Posteriorment a la seva visualització s'obre una estona de comentaris en el qual el públic opina lliurament de tot allò que es pot extreure de l'argument de la pel·lícula.La projecció, en la primera etapa de l'Àrea Cultural Oriol es feia al vespre d'un divendres, però en la actualitat, es fa en diumenge a la tarda. La mitjana d'assistència és d'unes cinquanta persones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video-Fòrum

Sessions de cinema amb pel·licules de contingut humanista

 

Dirigit per: Fátima Pulido
Mensualment, el segon diumenge
A les 5,30 de la tarda
Preu : 2€